Zápis z jednání XXIV. členského shormáždění FOD ze dne 19.3.2016