Žádost o vyřazení z evidence FOD

Žádost o vyřazení z evidence FOD:

Žádám o vyřazení z evidence FOD v rámci kampaní veřejné sbírky FOD.

jméno

příjmení

adresa

variabilní symbol ze složenky u průvodního dopisu